bakery equipment manufacturer
x
Expo Sweet 2020 - GALERIA
x
x
NEW EUROPAIN PARIS - GALERIA
x
Inprodmash&Upakovka 2019 - GALERIA
x
IBIE BAKERY EQUIPMENT 2019 GALERIA
x
Bakery equipment
x
iffip 2019 GALERIA
x
SIRHA 2019 Lyon, France GALERIA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Projekty Unijne

Firma Danuta Motyka P.P.H „ENIGMA” w ramach umowy z dnia 06.11.2017 r. nr RPPK.01.04.01-18-0001/17-00 o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie do produkcji w P.P.H „ENIGMA” innowacyjnego urządzenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP realizuje następujące przedsięwzięcie inwestycyjne :
1. zakup 1 szt. pionowego centrum obróbczego CNC,
2. zakup 1 szt. tokarka CNC z automatyczną wymianą narzędzi.
Wartość netto Projektu na etapie wniosku o dofinansowanie wynosi 819.000 PLN, a wkład Unii Europejskiej wynosi 483.210 PLN.
Realizacja inwestycji doprowadzi do wprowadzenia do oferty Firmy nowego produktu ERYKA M400S 3D  : (mały multidrop) stołowa maszyna do produkcji ciastek z funkcją produkcji ciastek w trybie 3D oraz innowacyjnym systemem podawania bardzo trudnych w obróbce, o bardzo dużej lepkości : ciągliwych mas bezowo-biszkoptowych oraz ciast bezglutenowych i niezawierających cukru.

Aktualności :

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Wdrożenie do produkcji w P.P.H „ENIGMA” innowacyjnego urządzenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP.
W toku postępowania przeprowadzonego przez firmę Danuta Motyka P.P.H „ENIGMA” na podstawie zapytania ofertowego z dnia 18.01.2018 r. Nr 1/2018/ENIGMA na dostawę tokarki CNC z automatyczną wymianą narzędzi – 1 szt. wyłoniony został Wykonawca, tj.:

RICHO POLSKA PIOTR PAWLICKI, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 10
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

 
Przeworsk, dnia 31.01.2018 r.
                                                                                                                                                                                                         Danuta Motyka
                                                                                                                                                                                      właściciel firmy P.P.H „ENIGMA”
                                                                                                                                                                          37-200 Przeworsk, ul. Gorliczyńska 30
 


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Wdrożenie do produkcji w P.P.H „ENIGMA” innowacyjnego urządzenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP.
W toku postępowania przeprowadzonego przez firmę Danuta Motyka P.P.H „ENIGMA” na podstawie zapytania ofertowego z dnia 18.01.2018 r. Nr 2/2018/ENIGMA na dostawę pionowego centrum obróbczego CNC – 1 szt. wyłoniony został Wykonawca, tj.:

RICHO POLSKA PIOTR PAWLICKI, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 10

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

 
Przeworsk, dnia 31.01.2018 r.
                                                                                                                                                                                        Danuta Motyka
                                                                                                                                                                      właściciel firmy P.P.H „ENIGMA”
                                                                                                                                                                37-200 Przeworsk, ul. Gorliczyńska 30

W dniu 18.01.2018 r. na własnej stronie internetowej oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Firma ENIGMA zamieściła następujące zapytania ofertowe :

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Termin składania ofert upływa 29.01.2018 r. o godz. 23:59

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081956
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081957