x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Listwa do producji ciastek tzw.Klawiszy